Odtiene, ktoré sú na webovej stránke zobrazené, môžu byť z dôvodu zobrazovacích možností monitora odlišné od fyzických vzoriek.

Štandardné balóny - latex
Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón
Perleťové balóny - latex
Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón
Kryštalické balóny - latex
Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón
Pastelové balóny - latex
Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón
Špeciálne balóny - latex
Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón
Pastelové perleťové balóny - latex
Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón Balón
Vzory balónových oblúkov a girlánd
vzor dvojitá špirála   vzor malý diamant   vzor veľký diamant   kvetinový vzor   vzor šípka   vzor pruh  

© Copyright 2019 Štefan Eichenberger - Agentúra Wolf.