Zväčšiť mapu


  Štefan Eichenberger - Agentúra Wolf, Bakošova 40, 841 03 Bratislava

  +421 905 512 750,      +421 2 6478 0318

 E-mail:  info@svetbalonov.sk
Banka:   Všeobecná úverová banka a.s.
č.ú.:   3002082058/0200
IBAN:   SK91 0200 0000 0030 0208 2058
BIC:   SUBASKBX
Register:   Okresný úrad Bratislava IV, odbor živnostenský
sp.č.:   Žo - 2002/00430/00002/E13
reg.č.:   A/132/2002
IČO:   40 095 568
DIČ:   102 516 6626

© Copyright 2019 Štefan Eichenberger - Agentúra Wolf.